Мартин Димитров: Предлагаме таван от 20% за лихви при потребителските заеми

Асоциацията за потребителско кредитиране смята намалението на законната дължима лихва като непазарно обоснована